Ako si správne vybrať realitného sprostredkovateľa

Pri výbere realitného sprostredkovateľa je dobré osobne navštíviť sprostredkovateľa v jeho kancelárii. Zistíte, kde svoju činnosť prevádzkuje a či nie je sídlo len fiktívne. Neodporúčame spolupracovať so sprostredkovateľmi, ktorí nemajú vlastné kancelárie. Mohlo by sa stať, že od vás prevezmú peňažné zálohy a už ich viac nenájdete. Nechajte si predložiť výpis z obchodného registra alebo živnostenské oprávnenie na výkon sprostredkovania predaja, kúpy a prenájmu nehnuteľností. Tieto informácie sa dajú získať aj cez internet na stránkach www.orsr.sk (obchodný register) alebo www.zrsr.sk (živnostenský register).

Opýtajte sa sprostredkovateľa, ako prevod prebieha a aké doklady sa predkladajú na kataster. Podľa odpovedí získate predstavu, či je realitný sprostredkovateľ kompetentný na výkon realitnej činnosti. Ak máte pocit, že realitný sprostredkovateľ nevie odpovedať na vaše otázky alebo vám neponúkne svojho právneho zástupcu, ktorý vám postup vysvetlí, riskujete, že prevod neprebehne bezpečne, pretože sprostredkovateľ nemá dostatočné skúsenosti.

Profesionálny sprostredkovateľ by vám v rámci svojich služieb mal zabezpečiť vypracovanie kúpnych zmlúv (alebo iných zmlúv – darovacie zmluvy, zmluvy o budúcich zmluvách, nájomné zmluvy ...), ďalej návrh na vklad, mala by vás informovať aké doklady a dokumenty od vás bude potrebovať (vyhlásenia správcov, pôvodné zmluvy o nadobudnutí nehnuteľnosti, listy vlastníctva, snímky z katastrálnych máp a podobne), má byť schopná zabezpečiť znalecké posudky a mala by ovládať postupy predaja prostredníctvom hypotekárneho úveru. Realitný sprostredkovateľ by vás mal odbremeniť od behania na kataster a väčšinu dokumentov dokáže obstarať osobne. Niektorí sprostredkovatelia v rámci svojich provízií platia za klientov aj notárske poplatky a základný správny poplatok na katastri.
Obvyklá provízia pre realitného sprostredkovateľa sa pohybuje od 2% do 6% z predajnej ceny nehnuteľnosti, obvyklá provízia za sprostredkovanie prenájmu je jednomesačné nájomné.

NA ČO SI DAŤ POZOR – pre kupujúcich aj predávajúcich

  • Nespolupracujte s realitnými sprostredkovateľmi, ktorí sa skrývajú za súkromnú inzerciu alebo sa tvária ako známi majiteľov nehnuteľností pričom od vás pýtajú zálohu.
  • Neskladajte zálohy u sprostredkovateľov, ktorí nemajú oficiálne prevádzky, v ktorých svoju činnosť vykonávajú, preverte si či sú na túto činnosť oprávnení.
  • Nespolupracujte s realitnými sprostredkovateľmi u ktorých máte pochybnosti o ich odborných skúsenostiach.
  • Vopred sa so sprostredkovateľom dohodnite na vami požadovanej predajnej cene určenej pre vás a na výške provízie pre sprostredkovateľa. Presne špecifikujte predajnú cenu s už zarátanou províziou sprostredkovateľa.
  • Vopred si so sprostredkovateľom dohodnite postup pri predaji a spôsob vyplácania kúpnej ceny.
  • Nespolupracujte s realitnými sprostredkovateľmi, ktorí vás presviedčajú k vyplácaniu celej kúpnej ceny pri podpise kúpnej zmluvy (KZ), riskujete, že kataster na vás byt neprepíše. Kupujúci sa stáva novým vlastníkom až keď katastrálny úrad povolí vklad jeho vlastníckeho práva do katastra. Peniaze by mali byť v deň podpisu KZ vinkulované v banke alebo zložené do notárskeho depozitu, pričom banka alebo notár ich uvoľní pri predložení listu vlastníctva vystaveného na nového majiteľa. Tak bude zabezpečená garancia pre majiteľa, že mu kúpna cena bude vyplatená, ale zároveň pre kupujúceho, že v prípade ak katastrálny úrad vklad nepovolí, že mu jeho peniaze budú vrátené. Pri podpise KZ môže byť uhradená časť kúpnej ceny, ktorá by podľa nás nemala presiahnuť sumu 150 000,- Sk. Zvyšok kúpnej ceny odporúčame vždy vinkulovať do doby, kým neprebehne prepis.